Gospodarka
Gospodarka

[09-02-10 14:10]   czytań : 3681
¬ródło : Własne

Fundacja FROGOS ponownie nawi±zała współpracę z renomowan± firm± Power Media S.A.

Dzięki temu osoba, która kliknie na poniżej zamieszczony link (lub baner na stronie: http://www.frogos.org.pl/ ) zostanie przeniesiona na stronę pitroczny.pl, gdzie po rejestracji w serwisie, bezpłatnie, będzie mogła rozliczyć swojego PIT-a rocznego. W deklarację podatkow± zostanie automatycznie wpisany nr KRS oraz nazwa Fundacji Rozwoju Gospodarczo - Społecznego FROGOS, na której rzecz  zostanie przekazany 1 proc.  podatku za poprzedni rok.

Link do bezpłatnego wypełniania PIT-a:

  https://www.pitroczny.pl/pit?krs=0000205861

Co ważne, do obsługi programu nie wymagana jest jakakolwiek znajomo¶ć przepisów prawno-podatkowych. Tak± wiedze posiada wirtualny mózg portalu. Wystarczy tylko odpowiadać na nieskomplikowane pytania, a serwis poprowadzi internautę przez cały proces wypełniania deklaracji podatkowej

   więcej »


[24-03-10 11:53]   czytań : 3517
¬ródło : INFOR PL S.A.

Szanowni Państwo,

firma INFOR PL   S.A  realizuje projekt  unijny pt. " Strefa Wiedzy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym Projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych 1200 pracowników (w szczególno¶ci zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach) do wymogów nowoczesnej gospodarki, zatrudnionych na terenie woj. małopolskiego, wielkopolskiego, ¶l±skiego, dolno¶l±skiego i pomorskiego do końca maja 2011r.

   więcej »


[23-03-10 22:48]   czytań : 3642
¬ródło : UMK

Szanowni Państwo!

poniżej prezentujemy Państwu informacje o konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku organizowanym przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczo¶ci, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.
Do konkursu mog± przyst±pić przedsiębiorcy, którzy zatrudniaj± mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

   więcej »


[10-03-10 14:23]   czytań : 3696
¬ródło : UMK

  Szanowni Państwo,

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowane jest szkolenie z zakresu obsługi graficznej Photoshop i InDesign i przygotowania materiałów do druku.  Jest ono skierowane do osób pracuj±cych w branży poligraficznej (np. zakłady poligraficzne, fotograficzne, działy techniczne wydawnictw, gazet, czasopism, działy promocji, agencje reklamowe) w województwie małopolskim, które ukończyły 45 lat.

Całkowity koszt ze strony uczestnika to 97zł, co stanowi 10% warto¶ci szkolenia.
Pozostała czę¶ć pokrywana jest ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

   więcej »


[01-03-10 17:50]   czytań : 5938
¬ródło : UMK

Szanowni Państwo,

 

The TOWER zaprasza na KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO „BUSINESS ENGLISH"

   

w ramach projektu „Praca bez barier - podnoszenie kompetencji językowych pracowników MM¦P (III edycja)".

Projekt skierowany jest do pracowników Mikro, Małych i ¦rednich Przedsiębiorstw (sektor MM¦P)

  Kursy s± dofinansowane przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  MIKRO i MAŁE FIRMY OTRZYMUJˇ 80 % DOFINANSOWANIA!!!

(całkowity koszt kursu dla jednej osoby tylko 352,14zł.)

  ¦REDNIE FIRMY OTRZYMUJˇ 70 % DOFINANSOWANIA!!!

(całkowity koszt kursu dla jednej osoby tylko 528,21zł)

 

Obecnie trwa rekrutacja do I etapu projektu, planowany termin rozpoczęcia zajęć II połowa MARCA 2010 r.

   więcej »


  następna»
Menu Gospodarka
Aktualno¶ci
Innowacyjno¶ć
Innowacyjna gospodarka, 2007-2013
Portal Innowacji

Sonda
Czy Fundusze Unijne sprzyjaj± rozwojowi Polski?
Zdecydowanie
Znacznie
Umiarkowanie
Nieznacznie
Wcale


Copyright © 2005-2021 ESC S.A.  Kasy fiskalne Kraków