Społeczeństwo
Info. Murzasichle

 

Kochani!

Jąkanie stanowi poważny problem społeczny; u osób jąkających się zaburzeniu ulega sfera komunikacji z otoczeniem. Bez otrzymania właściwego wsparcia ze strony otoczenia - narastają trudności w nauce i/lub w funkcjonowaniu społecznym.

Dlatego Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKAFundacji FROGOS (Organizacja Pożytku Publicznego) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA po raz kolejny mają zaszczyt i nieukrywaną przyjemność zaproponować udział w elitarnym Projekcie Terapeutycznym dla osób jąkających się w Murzasichle.

Na wyjątkowość tej oferty składa się:

q              uczestniczenie w nowatorskich programach terapeutycznych, opracowanych przez wiodących terapeutów mowy,

q              małe grupy terapeutyczne,

q              program dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta,

q              gwarancja usług na najwyższym poziomie, przy najniższej możliwej cenie (projekt organizowany przez organizacje pozarządowe - nie dla zysku)

q              turnus trwa 15 dni (14 pełnych dób)

q              uwzględniamy dofinansowanie z PFRON, zakładów pracy, pomocy społecznej i in.

 

 

Integracyjny Turnus Rehabilitacyjny w Murzasichle

Czas trwania:

Turnus rozpoczyna się od dnia 02 sierpnia br. obiadem o godz. 1300 (przyjmowanie uczestników od 1030); kończy się 16 sierpnia br. śniadaniem.

 

Dojazd:

Zapewniamy transport (autobus):

1.            Z dworca PKP w Zakopanem (do Murzasichle) dn. 02.08.br. o godz. 0952 przyjazdu TLK. Preferowany pociąg: Gdynia Gł. (1905) - Warszawa C. (022) - Katowice (410) - Zakopane (0952).

Preferowany autobus PKS: Kraków RDA (0810)

2.            Z Murzasichle na dworzec PKS w Zakopanem dn. 16.08.br. na godz. 1000 odjazdu PKS do Krakowa. Preferowany autobus: Zakopane (1000) - Kraków Gł. (1158). Następnie pociąg IC: Kraków Gł. (1400) - Warszawa C. (1645) - Gdynia Gł. (2127).

Miejsce i Ośrodek:

Turnus Rehabilitacyjny odbędzie się w Murzasichle k. Zakopanego. Jest to znana miejscowość turystyczna, która dodatkowo korzysta z walorów sąsiedztwa Zakopanego.

http://www.zakopane.pl/

Pokoje gościnne „Halina" w Murzasichle, Majerczykówka 11d, tel. (18) 207 40 20

Ośrodek dysponuje 120 miejscami noclegowymi w 2, 3, 4 i 5 osobowych pokojach. W każdym pokoju: łazienka, sprzęt TV; w większości balkon z widokiem na góry. Ośrodek, w tym i pokoje są „dopieszczone". Wokół Ośrodka jest duży teren rekreacyjny (ok. 1 ha), w tym: boisko do piłki nożnej i siatkówki, plac zabaw dla dzieci (tzw. małpi gaj) i in. Dużym walorem jest również bliskość lasu i oddalenie od drogi. Parking na ok. 30 samochodów.

Więcej informacji o Ośrodku i samej miejscowości:

http://www.halina.murzasichle.e-noclegi.net.pl/

http://www.halina.net.pl/

 

Uczestnicy:

Uczestnicy zostaną podzieleni na różne grupy wiekowe, m.in.:

q              dzieci do 11- 12 lat; wymaga się by uczestniczyły w turnusie razem z opiekunami,

q              starsze dzieci i młodzież - pod opieką wychowawców,

q              dorośli.

 

Terapia i opieka medyczna:

Na Turnusie Rehabilitacyjnym odbywać będą się grupowe zajęcia terapii mowy, jak również zajęcia indywidualne - w miarę potrzeb.

Zajęcia prowadzić będą najlepsi specjaliści - logopedzi i psychologowie, niejednokrotnie związani z ośrodkami akademickimi, w tym między innymi:

q              dr Krzysztof Szamburski z Warszawy. Psycholog i logopeda. Doktor nauk humanistycznych. Pracownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego a także Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TOP w Warszawie. Zajmuje się terapią jąkania od 1988 roku. Członek Zarządu Polskiego Związku Logopedów.

q              mgr Róża Sobocińska z Torunia. Logopeda, pedagog. Wykładowca na Podyplomowym Studium Logopedycznym UMK w Toruniu. Logopeda w Zespole Szkół nr 24 w Toruniu. Od 1988 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą jąkającą się. W  terapii jąkania stosuje metodę kompleksową, opierającą się na wykorzystaniu m.in. metody Charls'a van Ripera, metody prof. Lilii Arutiunian (posiada Certyfikat - od 1994 roku - uprawniający do prowadzenia terapii jąkania metodą  prof. Arutiunian), NLP. Specjalista w zakresie emisji i  higieny głosu. Ekspert MENiS. Od 1993 r. społecznie pomaga osobom jąkającym w ramach Klubu  J w Toruniu.

q              mgr Małgorzata Młynarska z Radomia. Logopeda. Pracuje wg najnowszej wersji metody prof. Arutiunian. Terapią mowy osób jąkających zajmuję się od 1991 roku. Współpracowała z Polskim Związkiem Jąkających się. Jest w stałym kontakcie z prof. Arutiunian z Moskwy (tam szkolenie w 2002  r. i w 2004  r. w Radomiu) oraz Jur ten Hoopenem (Director of The Institute for Neuro - Physiological - Netherland, Europen consultant The Institute for Neuro - Physiological Psychology Chester, England).

q              mgr Katarzyna Rasilewicz. Logopeda w PS nr 7 oraz PS nr 16 w Gdyni. Uczestniczy - m.in. z mgr Haliną Waszczuk - w realizacji programu "Rodzinnej terapii jąkania" w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Posiada Dyplom Diagnozy i Terapii Jąkania stopnia I-go i II-go. Działa w Stowarzyszeniu Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym "Pomóżmy dzieciom mówić".

q              Kamila Milewska, absolwentka filologii polskiej, specjalności logopedycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła - m.in. z mgr Haliną Waszczuk - w realizacji programu "Rodzinnej terapii jąkania" w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Posiada Dyplom Diagnozy i Terapii Jąkania I-go i II-go stopnia.

Ośrodek dysponuje salami na zajęcia terapeutyczne, jak również sprzętem: TV, video, DVD, audio, CD i mp3.

Zapewniamy podstawową opiekę medyczną (w przypadku konieczności użycia specjalistycznych lekarstw, uczestnik ponosi za nie odpłatność).

 

Wyżywienie:

Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek.

 

Wypoczynek, rekreacja:

Poza specjalistycznymi zajęciami terapii mowy, pragniemy w pełni wykorzystać okres wakacji na czynny wypoczynek. Murzasichle i sąsiednie Zakopane posiada bogatą ofertą rekreacyjną, zapewniającą spędzenie udanych wakacji.

Przedstawiamy następujące propozycje z prośbą, by uczestnicy Turnusu określili miejsca, które najchętniej chcieliby zobaczyć:

1.      Wycieczka nad Morskie Oko,

2.      Pobyt na nowoczesnym Kąpielisku (z wodami geotermalnymi) obok Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane

http://www.orbis.pl/indexH.php4?h=34&gr=15&st=170&j=1

3.      Wycieczka na Galicową Grapę i Górny Gliczarów,

4.      Wycieczka do Murowańca i nad Czarny Staw Gąsienicowy,

5.      Wycieczka na Krupówki,

6.      Zwiedzanie Małego Cichego (Karczma Regionalna, wyciąg i in.)

http://www.tatrzanskibor.pl/

7.      Wycieczka do Doliny Kościeliskiej, w tym zwiedzanie Sanktuarium na Krzeptówkach (konsekrowanego przez Jana Pawła II), Jaskini Mroźnej oraz pobyt w schronisku Ornak,

8.      Wyjazd na Gubałówkę oraz zwiedzanie Zakopanego, w tym bazy TOPR-u.

Dzieci i młodzież będą znajdowali się pod stałą opieką profesjonalnych wychowawców.

 

Kwalifikacja uczestnika i informacje w sprawie Turnusu:

Obsługą administracyjną Integracyjnego Turnusu Rehabilitacyjnego zajmuje się Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji FROGOS (Organizacja Pożytku Publicznego).

Zgłoszenie uczestnika na turnus odbywa się poprzez:

q              wysłanie (pocztą lub faxem) wypełnionych: KARTY ZGŁOSZENIOWEJ NA INTEGRACYJNY TURNUS REHABILITACYJNY oraz ANKIETY DLA UCZESTNIKA TURNUSU - prosimy o kontakt, najlepiej e-mailowy, celem pobrania potrzebnych dokumentów,

q              tylko w przypadku grupy mgr Małgorzaty Młynarskiej (pracuje wg najnowszej wersji metody prof. Arutiunian), dodatkowo przed turnusem odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne; zainteresowanych prosimy o kontakt do 30 kwietnia br., celem umówienia na w/w spotkanie.

Zgłoszenia (czytelnymi DRUKOWANYMI literami) należy dokonać do dnia 15 maja br. na adres: Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji FROGOS, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6/21; tel/fax (12) 422 10 59 (w godz. 1100 - 1500); e-mail: arka-krakow@tlen.pl

Tel. dodatkowy: (12) 647 72 69 (prosić Bogusława Pietrusa)

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Odpłatność uczestników:

Obsługę finansową Integracyjnego Turnusu Rehabilitacyjnego realizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-426 Lublin, ul. Próżna 26

www.lfoon.lublin.pl/~ostoja               

e-mail: ostoja@lfoon.lublin.pl

1190 zł - dotyczy osób nie korzystających z dofinansowania z PFRON.

1230 zł - dotyczy osób korzystających z dofinansowania z PFRON. Większa odpłatność wynika ze sposobu przyznawania i rozliczania dofinansowania (każdą osobę indywidualnie), co powoduje większe koszty.

Istnieje możliwość uczestniczenia asystenta w Integracyjnym Turnusie Rehabilitacyjnym bez realizowania zajęć terapeutycznych. Wówczas koszt pobytu wynosi: 950 zł. W takim przypadku prosimy o indywidualny kontakt z organizatorami.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA: Bank Pocztowy S.A. Oddział w Lublinie, Nr 81 1320 1104 3122 4639 2000 0001, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2006 r.

Inne

1.      O dofinansowanie turnusu - oprócz PFRON - można starać się również w macierzystym zakładzie pracy rodziców lub uczestników, w pomocy społecznej oraz - w przypadku studentów - w dziekanacie.

2.      Prosimy o kontakt uczestników, którzy są lekarzem lub pielęgniarką!

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Informacje o powyższym Projekcie Terapeutycznym będą również zamieszczone na stronach:

1.            Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji FROGOS (nowa strona w budowie-zapraszamy do jej współredagowania!):

http://www.frogos.org.pl

2.            Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA: http://www.lfoon.lublin.pl/~ostoja

3.            Polskiego Związku Logopedów: http://www.logopeda.org.pl

Paweł Pielecki (OSTOJA)                      Bogusław Pietrus (ARKA)

 

PRZEKAŻ INFORMACJE INNYM ZAINTERESOWANYM!!!« powrót
   
Menu Zdrowie

Wyszukaj

Sonda
Jak oceniasz stronę www?
Super
Dobra
Przeciętna
Bez rewalacji
Nie mam zdania


Copyright © 2005-2021 ESC S.A.  Kasy fiskalne Kraków