Społeczeństwo
22 października 2006 - IX Światowy Dzień Osób Jąkających się

22 października 2006 - IX Światowy Dzień Osób Jąkających się
(International Stuttering Awareness Day - ISAD)


International Sttutering AssociationDzień Osób Jąkających się na dobre zagościł w naszym kalendarzu. Został ustanowiony w 1998 roku na V Światowym Kongresie Osób Jąkających się w Johanesburgu (RPA).

Sam fakt obchodów Światowego Dnia wskazuje, że jąkanie jest nie tylko indywidualną anomalią, ale stanowi ważny problem społeczny. Szacuje się, że około 1% społeczeństwa (w tym ok. 5% dzieci) jąka się. Dlatego ŚWIAT ROZUMIEJĄCY JĄKAJĄCYCH SIĘ (A world that understands Stuttering) to najważniejszy cel Światowego Stowarzyszenia Jąkających się (http://www.stutterisa.org).Fundacja Frogos

Obchody Światowego Dnia w Polsce charakteryzują się różnorodną formą: od akcji ulotkowej propagującej problematykę w społeczeństwie, poprzez promocję w mediach, po organizowanie Ogólnopolskich Zjazdów Osób Jąkających się (w tym roku w Ciechocinku). Więcej informacji znajduje się na nowej stronie Fundacji FROGOS: http://www.frogos.org.pl ,  Dział: Społeczeństwo - Jąkanie.

Początkiem zrozumienia jąkania jest dostrzeżenie jego złożoności. To zaburzenie płynności mówienia, w którym wyróżniamy dwa - pozornie nie mające ze sobą związku - aspekty.

Ten pierwszy jest widoczny i znacznie częściej omawiany. To na jego podstawie identyfikuje się osoby jąkające się. Mowa tu o symptomach, między innymi takich jak: wydłużanie dźwięków, głosek, sylab, słów, czy też współruchy, tj. ruchy oczu, nóg lub innych części ciała oraz dające się zaobserwować napięcia twarzy, szyi lub klatki piersiowej. Często zauważalny jest również brak kontaktu wzrokowego.

 

Spotkanie specjalistów logopedów na seminarium w Radomiu
Spotkanie specjalistów na seminarium w Radomiu
Wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się tą dysfunkcją, wiedzą, że istota problemu tkwi w tym drugim aspekcie - natury psychologicznej.

 

Dlatego jąkanie bardzo często opisuje się jako górę lodową: "nad powierzchnią", a więc to, które się słyszy i widzi (reprezentuje pierwszy aspekt) oraz wewnętrzne "pod powierzchnią", niedostrzegalne, lecz związane z objawami jąkania się.

Drugi element to reakcja psychiczna towarzysząca mówieniu. Rodzaj i intensywność wstydu, złości, zażenowania wpływa na zwiększenie objawów obserwowanych podczas mówienia. Może również skutkować wycofywaniem się z aktywności werbalnej w pewnych sytuacjach lub całkowitym zaprzestaniem mówienia.

Odnosząc to do modelu góry lodowej: "pod powierzchnią" tkwi strach przed rozmową, chęć unikania jej, uczucie wstydu, brak wiary w siebie, co w konsekwencji doprowadza do depresji. Ta - obrazowo mówiąc - niewidoczna część góry lodowej stanowi główny element składowy całego problemu.

Przyczyny tej dysfunkcji są złożone i nie do końca jeszcze zbadane. Mogą być wrodzone, nabyte; według różnych hipotez mają charakter czysto neurologiczny lub też psychologiczno - rozwojowy, a nawet genetyczny.

 

Wrocławski Klub "J"
Zajęcia we wrocławskim Klubie "J"
Wrocławski Klub "J" - ćwiczenia z komputerem
Ćwiczenia z zastosowaniem komputera

 

Pomimo tego z jąkania można się wyleczyć. To, czy dziecko mówiące niepłynnie zostanie osobą jąkającą się, zależy w głównej mierze od stosunku otoczenia oraz podjętych przez rodziców i terapeutów działań.

 

Warszawski Klub "J"
Warszawski Klub "J"
Kompleksowe oddziaływania terapeutyczne realizowane są w organizacjach pozarządowych nie nastawionych na zysk. Wysokiej klasy specjaliści mozolnie i kompetentnie wykonują swoją pracę na turnusach rehabilitacyjnych, w grupach samopomocowych - Klubach "J", we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i uczelniami w wielu ośrodkach w Polsce.

 

Również osoby dojrzałe mogą otrzymać pomoc i osiągnąć sukces. Wymaga to rzetelnej współpracy z terapeutami oraz wiele samodzielnej pracy i samodyscypliny.

Warto podkreślić, że - pomimo występujących licznych barier - należy realizować swoje plany życiowe. Przecież jąkało się wiele znanych i wybitnych osobowości (zob.: Wikipedia, the free encyclopedia; http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stutterers).

Osoby pragnące wyrwać się z zaklętego kręgu jąkania są mile widziane!Jeżeli chcesz uzyskać pomoc - skontaktuj się:

 1. Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego
  i Funkcjonowania Społecznego ARKA

  Fundacji FROGOS
  Organizacja Pożytku Publicznego
  31-133 Kraków,
  ul. Dunajewskiego 6/21
  tel./fax: (12) 422 10 59;
  e-mail: arka-krakow@frogos.org.pl
  www: http://www.frogos.org.pl ,  Dział: Społeczeństwo - Jąkanie
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.krakow@frogos.org.pl

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
  31-221 Kraków,
  ul. Siewna 23 d
  tel.: (12) 415 69 68 - Elwira Zadęcka

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych
  31-868 Kraków,
  ul. św. Gertrudy 2
  tel.: (12) 422 43 83 - Beata Suligowska

  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  31-111 Kraków,
  ul. Piłsudskiego 29
  (obejmuje powiat ziemski krakowski)
  tel.: (12) 422 27 12 - Barbara Michałowska
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się "OSTOJA"
  Spotkania Klubu "J" w pierwsze i trzecie poniedziałki miesiąca w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin
  20-078 Lublin,
  ul. I Armii Wojska Polskiego 1
  tel.: 697 712 018 - Paweł Pielecki
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.lublin@frogos.org.pl
 3. Klub "J" w Warszawie
  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"
  02-026 Warszawa,
  ul. Raszyńska 8/10
  tel.: (22) 822 06 11 lub 822 36 01 - Krzysztof Szamburski lub Agnieszka Ciesielska
  Spotkania w środy od 18.00
  tel.: 504 287 980 - Jarosław Hanulak
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.warszawa@frogos.org.pl
  www.jakanie.waw.pl
 4. Klub "J" w Toruniu
  Młodzieżowy Dom Kultury
  87-100 Toruń,
  ul. Przedzamcze 11/15
  tel.: (56) 622 37 00 - Róża Sobocińska, e-mail: rozsob@wp.pl
  tel.: 606 985 797 - Max Szot, e-mail: maxszot@wp.pl
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.torun@frogos.org.pl
 5. Klub "J" we Wrocławiu
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  50-551 Wrocław,
  ul. Borowska 105
  tel.: 600 695 865 - Marek Dubiński
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.wroclaw@frogos.org.pl
  www.pzj.cba.pl
 6. Klub "J" w Katowicach
  tel.: 606 601 841 - Katarzyna Ploch;
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.katowice@frogos.org.pl
 7. Klub "J" w Gdańsku
  tel.: 692 996 701 - Kamila Milewska
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.gdansk@frogos.org.pl
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Radomiu
  26-600 Radom,
  ul. Toruńska 9
  tel.: (48) 331 24 98 - Małgorzata Młynarska
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.radom@frogos.org.pl
 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Olsztynie
  10-084 Olsztyn,
  ul. Jagiellończyka 5/6
  tel.: (89) 527 40 17; 604 273 752 - Zenobia Bogdanowska
  Kontakt z Klubem "J":
  klubj.olsztyn@frogos.org.pl


« powrót
   
Menu Zdrowie

Wyszukaj

Sonda
Jak oceniasz stronę www?
Super
Dobra
Przeciętna
Bez rewalacji
Nie mam zdania


Copyright © 2005-2021 ESC S.A.  Kasy fiskalne Kraków